Politiker besviken på HBT-förslag

På tisdagen ska regionfullmäktige besluta om stärkta rättigheter för HBT-personer, alltså för homo-, bi- och transsexuella.
Miljöpartisten Göran Larsson från Lidköping skrev motionen där han bland annat föreslog särskild utbildning för vårdpersonal i HBT-kompetens. Men han är besviken och tycker att det är ett urvattnat förslag som regionfullmäktige nu ställs inför.

- Man ser HBT-frågan som en väsentlig del inom Västra götalands hälso- och sjukvård, och att det krävs en kompetenshöjning för personalen. Nu säger man: Viktig fråga, men avvaktar som jag bedömer det, säger Göran Larsson.

Göran Larsson och miljöpartiet anser att HBT-personers rättigheter i sjukvården måste stärkas. Statistiken visar att de ofta far illa.

- Man har sett att det finns ett ökat ohälsotal inom gruppen HBT-personer och att de också inte söker vård i den grad de behöver.

Göran Larsson menar att eftersom normen i samhället är heterosexuell drabbas HBT-personer negativt eftersom inte minst kunskapen är för dålig.

Stora delar av miljöpartiets förslag handlar just om utbildning i HBT-frågor, för både sjukvårdspersonal och politiker. Men Göran Larsson menar att regionens majoritetsstyre visserligen i ord håller med om att man bör satsa mer på HBT-kunskap, men att det i praktiken blir svårt eftersom det till exempel inte öronmärks några pengar för detta.

- Man ska titta på riktlinjer, men det finns i det svaret inga möjligheter att starta upp utbildningar, som jag ser det. säger Göran Larsson.