Elnätet för litet för nya vindkraftverk

Inga fler vindkraftverk kan byggas på Varaslätten under flera år framöver.

Anledningen är att elnätet inte är anpassat för att ta emot el från vindkraftverken och nu är det fullt i nätet.

Elnätet kommer inte att kunna byggas ut på flera år och därför kan det heller inte byggas fler vindkraftverk, enligt SVT: s Västnytt.