Dyrt system kan kosta brandmän jobbet

Brandmän riskerar att förlora jobbet när det nya gemensamma krisberedskapsnätet ”Rakel” ska införas hos räddningstjänsten. Orsaken är att det blir höga kostnader för att ansluta till rakelnätet.

Idag har polis, räddningstjänst, sjukvård, sjöräddning med flera över två hundra olika radiosystem och tanken med det gemensamma systemet, som ska vara utbyggt 2010, är att öka samarbetet.

Om man tar flygolyckan i Tidaholm tidigare i veckan som exempel så hade kommunikationen mellan flygräddning, militären och räddningstjänsten blivit mer effektiv med Rakel.

Dyrt system
Det här systemet kommer att kosta omkring en miljon kronor för räddningstjänsten i Östra Skaraborg, jämfört med de knappt 100 000 kronor som man betalar för det system man använder idag.

- Skulle vi inte få en utökning för att gå med i systemet så måste annan verksamhet skäras ner, eller eventuellt personal sägas upp, säger Göran Anderberg.

Han säger att det är för tidigt att säga vilken personalkategori som skulle drabbas.

Begränsad tillgång
Ett alternativ för att dra ned kostnaderna kan vara att endast räddningsledarna har tillgång till rakelnätet.

- Vi måste kunna kommunicera med andra myndigheter, men vi behöver inte kommunicera på alla nivåer. All personal behöver kanske inte ha sådan här utrustning.

Men att använda olika system blir komplicerat i sig.

- Man kanske missar information till någon, och då hamnar den personen i en besvärig situation, en risksituation, säger räddningschefen.