Patient får pengar för inställd operation

Från och med den 1 januari kan patienter få ekonomisk ersättning för en inställd operation. Det har Hälso- och sjukvårdsutskottet i Västra Götalandsregionen beslutat.

Ersättningen är ett schablonbelopp på 1 200 kronor och kan utbetalas om operationen ställs in mindre än 24 timmar före utsatt tid.

Ersättning betalas dock inte ut om operationen ställs in på grund av patientens hälsotillstånd eller om sjukhuset varit tvungen att göra en akut omprioritering, till exempel på grund av en stor trafikolycka eller transplantation.