Skövdestudenter får jobb snabbast

Högskolan i Skövde finns högt upp på Högskoleverkets ”tio-i topplista” över hur snabbt de studerande får jobb efter avslutad examen.
Bland lärosäten med allmän inriktning ligger Skövde på andra plats, med Högskolan i Borås på första plats.

I verkets rapport har man studerat hur många akademiker som etablerat sig på arbetsmarknaden något år efter sin högskoleexamen 2003 - 2004.

Även Chalmers i Göteborg finns med på ”tio-i-topplistan”