Asylsökande får svenskundervisning i Töreboda

I början av november startas undervisning i svenska i Töreboda för 100 asylsökande flyktingar.
Det är Migrationsverket som ordnar undervisningen, och bakgrunden är den stora inströmningen av asylsökande, som man vill ska ha en meningsfull sysselsättning i väntan på besked om de får stanna eller inte.

I första skedet ska hundra personer från norra delen av Skaraborg erbjudas undervisning, men tanken är att sedan utöka till 200 elever.

Redan nu bedrivs svenskundervisning i Skövde.