Mer pengar till ambulanser i västra Skaraborg

Efter flera fall där ambulansen antingen har kommit sent eller inte alls så ska Hälso- och sjukvårdsnämnden i västra Skaraborg nu utreda hur tillgången på ambulansen kan förbättras.
Politikerna säger att de är beredda att skjuta till extra pengar om det krävs för att situationen i Lidköping med omnejd ska bli bättre.

Frågan har diskuterats livligt efter ett antal händelser i somras, där ambulanser antingen kommit sent eller inte alls till patienter i framförallt västra Skaraborg.

Nu har en utredning tillsatts och sednast i mars ska Hälso- och sjukvårdsnämnden få förslag från utredningen på hur ambulanstillgången kan förbättras.

Till skillnad från tidigare är nu politikerna tydliga med att de är beredda att skjuta till de extra pengar som kan krävas, till exempel i form av mer personal så att ambulanserna kan bemannas fler timmar.

- Det kan komma att kosta mer men det har vi råd med. Befolkningen ska känna en trygghet, säger Bengt Andersson (c), ordförande för Hälso- och  sjukvårdsnämnden västra Skaraborg.  

Moderaten Bertil Jonsson leder oppositionen. Han tror inte att det räcker med att se över arbetstiderna i den nuvarande organisationen. Han menar att det behövs fler ambulanser:

– Om det räcker med uppgraderingen så är det bra, men jag tror att vi även behöver fler fordon. Tätheten på fordon är klart sämre här jämfört med i östra Skaraborg.

Tidigare rapportering: