Bilverkstäder får gott betyg

Bilverkstäderna i Skaraborg har nöjdare kunder än riksgenomsnittet.
73 procent av kunderna säger sig vara nöjda med arbetet.
Det visar de kundenkäter, som kontrollorganisationen Kontrollerad Bilverkstad gjort bland 80 bilverkstäder i Skaraborg.
– Västgötarna kan ganska vara lugna. Verkstäderna gör ett bra jobb, säger Leif Fagerlund, vd för Kontrollerad Bilverkstad.

80 av 100 större service-, reparations- och skadeverkstäder i Skaraborg har anslutit sig frivilligt till de oanmälda stickprovskontroller, som Kontrollerad Bilverkstad gör. 

Den här kontrollorganisationen startades 1995 eftersom fusket bredde ut sig i bilverkstäderna, och nästan hälften av reparationerna var felaktigt gjorda.

– Det har blivit bättre på alla verkstäder. Vi är på dem och hackar, de lyssnar och tar åt sig. Det är helt frivilligt det här. De vill - och blir bättre, säger verkstadskontrollanten Fredrik Andersson.

I Skaraborg görs 800 kontroller av bilverkstädernas arbete varje år och betyget till verkstäderna är gott, trots allt mer komplicerade bilar.

– Det ser väldigt positivt ut. När vi jämför med övriga Sverige så kan västgötarna vara ganska lugna när de går till en kontrollerad bilverkstad. Man gör ett bra jobb, säger Leif Fagerlund.