Alltfler väljer att sluta sitt arbete i förtid

Under de senaste åren har antalet personer som går i pension i förtid mer än fördubblats i Västra Götaland.

Det handlar om den vanliga pensionen som politikerna beslutat ska vara rörlig. Där har vi rätt att gå i pension redan vid 61 års ålder. Pensionen sänks en del, en minskning som håller i sig livet ut.

Ju närmare 65-årsåldern desto fler tar ut den förtida pensionen - men sammanlagt så tar alltså idag mer än dubbelt så många personer ut sin pension i förtid, jämfört med för fyra år sen.

Då hade över 3 000 personer som var yngre än 65 år pension. Idag så har över 7 000 pension i Västra Götaland. Mer än en fördubbling alltså. Under samma tid så har befolkningen i 60-årsåldern ökat - den ålderspuckeln är drygt 20 procent större än för fyra år sen.

Det här är en kraftig ökning av det förtida uttaget, enligt Hans Carlsson som arbetar på Försäkringskassan centralt. Försäkringskassan har inte undersökt varför allt fler väljer att ta ut pension innan man fyller 65 år.

Det finns en del möjliga förklaringar säger Hans Carlsson: En är att man kan ta ut sin pension redan från 61 års ålder och samtidigt fortsätta att arbeta. Det är helt enligt reglerna. Man fortsätter att jobba in pension och kan exempelvis placera de extra pensionspengarna för att ge högre avkastning.

Andra förklaringar kan vara att man är för sjuk eller inte orkar arbeta - men ändå inte blir sjukskriven och tvingas pensionera sig.

Enligt Hans Carlsson är det betydligt fler som tar ut sin förtida pension än de som väljer att skjuta upp sitt pensionsuttag efter 65 års ålder. Men samma gäller här: om man vill kan man ta ut sin pension vid 65 års ålder men ändå jobba fram till exempelvis 67.