Få rymde från landets fängelser 2007

Antalet rymningar från landets fängelser halverades nästan förra året.
En anledning är att narkotikamissbrukare inte lika ofta placeras på öppna anstalter.
Från fängelserna med högst säkerhet, som till exemepel Tidaholm, rymde ingen.