Telefonkö till sjukvården ska kortas

Fortfarande är det långa köer till sjukvårdens telefonrådgivning.
Ett av problemen är att det jobbar för få sjuksköterskor under de tider då de flesta ringer.
Därför ska man testa en ny modell som går ut på att man samordnar rådgivningen inom hela regionen under vissa tider.

- Vi skulle kunna flytta personalresurser från de passen som idag har en övertalighet, säger Christina Thorell chef för sjukvårdsrådgivningen i Skaraborg.

Under nattetid rings det alltså mindre till sjukvårdsrådgivningen. Däremot är arbetsbelastningen mycket hög dagtid främst på helger. Målet är att samordna rådgivningen i hela regionen under de tider på natten då man inte har så mycket att göra.

Under januari ska man testa modellen, och om det visar sig fungera bra kan det sjösättas senare i år.

- Vi hoppas alla ska få lika snabbt omhändertagande. Vi har som målsättning att nittio procent av samtalen ska vara besvarade inom tre minuter. Där är vi inte ännu.

Det är stor skillnad på dag och natt när det gäller antalet telefonsamtal. Inte minst under influensaperioder blir detta extra tydligt.