Mariestadsbo frias från misstankar om sexbrott mot barn

Göta hovrätt firar en man i 45-årsåldern från anklagelserna om sexuellt övergrepp mot barn.

Mannen dömdes i Mariestads tingsrätt för brottet till 1,5 års fängelse. Hovrätten anser att det saknades bevisning och att flickans berättelse inte i sig självt inte räcker för en fällande dom.

Den friande domen i Göta hovrätt innebär att mannen inte heller ska betala skadestånd till flickan.