Mariestad

Metsä Tissue varslar 52 anställda

Papperstillverkaren Metsä Tissue vid Katrinefors i Mariestad varslar nu 52 anställda om uppsägning. Företaget motiverar varslet med att produktiviteten i Mariestad måste förbättras för att garantera fabrikens fortlevnad.

Redan i november meddelade företaget att det skulle bli personalnedskärningar i början av året. Men att det handlar om nedskärningar i den här storleksordningen, förvånar fackförbunden på fabriken.

- Det var ju inte väntat att det skulle bli fler än sagda antal, sedan hur många det blir återstår att se, säger Fredrik Marcusson som representerar fackförbundet Pappers.

Av de varslade är 42 arbetare och tio tjänstemän.

Nästa vecka inleds MBL-förhandlarna om varslet, och Fredrik Marcusson vill idag inte spekulera i hur förhandlingarna kommer gå.

- Företaget kommer lägga fram ett förslag i nästa vecka, sedan får vi se vart det leder.