Vänern

Kraftig ökning av sjöräddningar

Antalet sjöräddningar ökade kraftigt på Vänern i fjol.

Antalet sjöräddningsfall var nästan 1 300 stycken, vilket är nästan 400 fall fler än under 2006.

Hela ökningen gäller fritidsbåtar som av någon anledning har hamnat i en nödsituation.

Orsaker till den kraftiga ökningen av antalet sjöräddningsfall tros vara att sommaren i fjol var ovanligt blåsig och att högkonjunkturen lett till att fler har satsat på en fritidsbåt.

Det positiva i statistiken är att samtidigt har antalet omkomna eller saknade efter sjöolyckor minskat.

Det visar preliminär statistik från Sjöfartsverket.