Falköping

Olycksdrabbad korsning bortprioriterad

Gårdagens dödsolycka i Falköping skedde i en redan olycksdrabbad korsning. 
Det har funnit förslag på att bygga om korsningen till en rondell för att göra den mer säker, men politikerna har ännu inte avsatt några pengar.

- Det är en olycksdrabbad korsning så något måste göras, säger Annika Sivefäldt trafikplanerare i Falköpings kommun.

I 10 års tid har det funnit förslag om att bygga om korsningen Odengatan och Hollendergatan - men politikerna har prioriterat annat istället.

Senast i höstas fanns förslag på att att bygga om korsningen till en rondell med i budget, något som skulle kosta tre miljoner kronor. Men förslaget ströks.

Detta trots att det under förra året inträffade fyra olyckor som ledde till personskador i just den här korsningen. Och igår avled allstå en 63-årig kvinna som blev påkörd på övergångsstället av en vänstersvängande personbil.

Moderaten Ingrid A. Jarlsson, ordförande i tekniska nämnden, säger att man helt enkelt inte prioriterat just den här korsningen, trots att tjänstemännen lagt förslag på att göra den säkrare under många år.

- Vi kan inte säga att vi inte vetat om problemet, men vi ännu inte hittat den bästa lösningen, men nu måste vi göra något. En rondell är dyrbar kanske kan man se över ljussignalerna och belysningen till en början, föreslår Ingrid A. Jarlsson.