Falköping

Kommunen kan få böta för bullrig förskola

Arbetsmiljöverket hotar med vite om inte Förskolan Fyren i Stenstorp åtägärdar ett antal brister.
Det handlar bland annat om att man inte har gjort någon bullerundersökning på förskolan, trots att personalen upplever ljudmiljön som störande och det har inte heller gjorts någon ergonomisk kartläggning, vilket behövs eftersom det förekommer påfrestande arbetsställningar.