Skaraborg

500 flyktingar får plats i Skaraborg

Skaraborgs kommuner tar i år emot drygt 500 flyktingar som fått uppehållstillstånd.
Det framgår av Migrationsverkets statistik.
Tre kommuner väljer att inte ta emot en enda flykting; de tre är Karlsborg, Tidaholm och Töreboda.