Skaraborg

Polis på krogen minskar våldet

De grova misshandelsfallen runt krogarna i västra Skaraborg har helt upphört. Och det är en följd av att polisen under det senaste året regelbundet har besökt krogarna i de större städerna på helgnätterna.

Sedan i våras pågår ett projekt hos polisen i västra Skaraborg där polisen under helgerna går in på krogarna i främst Lidköping, Vara och Skara och pratar med vakter, personal och krogägare och ser hur mycket folk det är och om någon är för full eller bråkig.

För det har varit stora problem med krogvåldet, som har ökat de senaste åren, men de senaste månaderna tycks den negativa trenden ha vänt.

Under november och december 2007 halverades antalet misshandelsfall runt krogarna i Vara, Skara och Lidköping, jämfört med året innan, och de grova misshandelsfallen har i det närmaste helt upphört. Mikael Ekdén som är operativ chef för polisen i västra Skarabrog tvivlar inte på att det är polisens närvaro inne på och utanför krogen som ligger bakom nedgången.

Blir lugnare
- Det är helt klart. Vi känner ju igen de flesta personer som bråkat tidigare opch de får man punktmarkera så att det blir lugnare.

Men med fler poliser inne på krogarna ökade antalet anmälningar om lindrigare fall av misshandel, åtminstone till en början.

- Folk som fick en smäll kom fram eftersom polisen fanns tillgänglig, säger Mikael Ekdén.