Skara stift

Alla ska höra allt i kyrkan

Som första stift i landet startar nu Skara stift ett hörselprojekt för att alla ska höra vad som sägs i kyrkan.
 – Många tar för givet att folk som inte klagar hör, men så är det inte. På vissa ställen kommer de nog att inse att en hel del behöver göras, säger prästen och projektledaren Mikael Henning, själv hörselskadad.

I Sverige finns det en nationell handlingsplan för handikappolitiken som säger att enkelt åtgärdade hinder ska vara åtgärdade i offentliga lokaler senast 2010.

Skara stift blir det enda stift som nästan hinner. Under det tre år långa projektet ska kompetensen bland personalen och alla lokaler inventeras:

– På en del ställen måste kanske akustiken förbättras, ljudanläggningar kanske måste kompletteras eller köpas in, säger Mikael Henning.  

Det kan alltså komma att handla om alltifrån små justeringar till ganska stora förändringar. Därmed kommer kostnaden för åtgärderna också att variera från församling till församling. På en del ställen kommer det kanske inte att kosta någonting:

- Att tala en i taget istället för flera samtidigt gör till exempel jättestor skillnad. Det kostar ju ingenting. Därmed inte sagt att det är enkelt, säger Mikael Henning.

Han tycker att det är viktigt att alla kan delta på lika villkor inom kyrkan. Dels för att kyrkans budskap är viktigt, säger han, men också för att det är emot hela idén med Svenska kyrkan att stänga ute någon:

- Kyrkan ska ju vara till för dem som annars skulle vara utstötta, ensamma och isolerade. Vi i kyrkan borde se dem mer än andra gör och därför är det gott att Skara stift och dess församlingar satar på den här biten.

– Förhoppningsvis ger det ringar på vattnet till exempelvis kommunerna som inte alltid är så bra på sådant här de heller.