Skaraborg

"Kommunerna kan inte samarbeta"

Kommunerna i Skaraborg samarbetar inte och följer inte de överenskommelser man gjort. Det menar Tidaholms kommunalråd Per-Olof Graaf som reagerat på att Falköpings kommun försökt rekrytera ny kommundirektör från Tibro kommun - något som han menar strider mot ett avtal mellan Skaraborg 15 kommuner om att inte konkurrera om personal.

Det var för två år sedan som kommunerna kom överens om 10 punkter att samarbeta kring, inom kommunförbundets plattform ”Skaraborgs stad”. Men Per-Olof Graaf menar att kommunerna inte kan samarbeta.

- Vi gör fina dokument som vi inte bryr oss om överhuvudtaget, vi tar inte tillräckligt allvarligt på det vi diskuterar med varandra, säger Per-Olof Graaf.

Han tycker att kommunerna istället borde komma överens om bara några punkter att samarbeta kring, för att ha en chans att överhuvudtaget kunna samarbeta.

- En del kommuner följer det, eftersom de bryr sig om avtalet, och andra gör det inte. Vi får sätta oss ner och plocka ner det här en gång till. Om vi kanske kommer överens om två eller tre punkter så är ju det okej, och förhoppningsvis bryr vi oss om dem, säger Tidaholms kommunalråd.

Han har nu skrivit ett brev till kommunalråden i de övriga 14 kommunerna för att framföra sin kritik.

Tord Gustafsson, ordförande i Skaraborgs kommunalförbund och Skövdes kommunalråd, håller inte med kritiken. Han tycker tvärtom att kommunerna uträttat mycket tillsammans under de senaste åren. Och som exempel tar han Gymnasium Skaraborg där flertalket av de 15 kommunerna samarbetar om antagningen till gymnasieskolorna:

- Man har ett gemensamt antagningskansli, man använder sig av samma information ut tilld e som ska börja på gymansierna, och man arbetar intimt tillsammans i en styrelse för att förse kommunerna rätt antal elever, säger Tord Gustafsson.

Som nästa stora samarbetsområde ser han medeltidsprojektet i Skaraborg. E20, Västra stambanan är andra viktiga områden som man måste samarbeta kring, menar Tord Gustafsson.

- Det måste vi fortsätta med för att stärka vår lilla delregion.

Kommunalförbundets presidium kommer ta upp Per-Olof Graafs kritik till diskussion.

- Vi ska se hur vi ska kunna efterleva detta bättre så att alla blir nöjda, säger Tord Gustafsson.