Skaraborg

Kraftig ökning av fetmaoperationer

Antalet fetmaoperationer i Västra Götaland kan öka kraftigt inom några år, bland annat på Kärnsjukhuset i Skövde.
- Idag görs en tiondel av vad som behövs, säger Anders Kyhlebäck är överläkare på kirurgkliniken på KSS.

På Kärnsjukhuset i Skövde opereras varje år runt 130 överviktiga personer, men inom en snar framtid kan antalet operationer komma att mångdubblas.

En arbetsgrupp har jobbat fram nationella indikationer för överviktskirurgin, på uppdrag från bland andra Socialstyrelsen.

-BMI-kravet sänks och de som drabbas av diabetes typ två eller ledförslitningar kan komma att automatiskt vara kvalificerad för operation, säger Anders Kyhlebäck.

I Västra Götaland i stort kommer de nuvarande 300 operationerna per år att utökas till 3000 inom en inte allt för avlägsen framtid.