Varaslätten

Markägare kritiska till luftledning

Lantbrukare och markägare på Varaslätten är kritiska till att elbolaget Vattenfall vill bygga en sex mil lång luftburen elledning i samband med bygget av omkring 100 vindkraftverk på slätten.

- Det kommer förfula landskapet, det kommer förhindra brukning, det tar bort produktiv skogsmark, säger Per-Åke Sahlberg, som är lantbrukare i Saleby.

Han anser att en nedgrävd elledning vore ett mycket bättre alternativ.

- Gär man fram med kabel får man mycket snabbare etablering och folk blir mycket mera nöjda. Dessutom bevarar man ju naturvärdena.

Han tror att om Vattenfall fortsätter med planerna på en luftledning kommer hela vindkraftsutbyggnaden försenas.

- Framhärdar man kommer man få ett väldigt stort motstånd från hela bygden, med överklaganden och grejer och det kommer fördröja hela processen, säger Per-Åke Sahlberg.

Enligt Vattenfall kommer en nedgrävd kabel bli 700 miljoner kronor dyrare än en luftburen ledning, men det tror inte Per-Åke Sahlberg på.

- Förmodligen har man glömt bort att markkostnaden är mycket högre idag än vad man räknat med, och dessutom är naturvärdena mycket mer värderade idag.

Han menar att samhällsekonomiskt är det inte dyrare att gräva ner elledningen än att sätta den på stolpar, och Per-Åke Sahlberg ser ingen anledning att som markägare vara med och betala för en markkabel.

Berörda markägare ska idag framföra sina synpunkter till Vattenfall.