Hjo/Tibro

111:de FN-föreningen bildad

Nu bildas en lokal FN-förening i Hjo och Tibro. Den nya FN-föreningen blir nummer 111 i Sverige.

De lokala föreningarnas syfte är att sprida kunskap om FN.

I den nya föreningen i Hjo och Tibro vill man också skapa ett forum för att diskutera internationella frågor.