Tibro

"Förvandla Musikskolan till en kulturskola för alla"

Det finns planer på en helt ny form av kulturskola i Tibro. Visionen är en öppen skola med ett brett utbud, allt ifrån musik och dans till konst och teater. Den nya kulturskolan är tänkt att vända sig till alla, inte bara barn och ungdomar.

I Tibro har musikskolan redan börjat lämna den traditionella undervisningsformen.
- Vi har öppna lektioner, där fler elever kommer samtidigt och får undervisning i en timme av flera olika lärare. Då kan de också bilda ensembler och spela tillsammans, säger kommunens musikledare Anders Borg.

Nu finns det planer på att gå vidare. Antingen byggs musikskolan ut till en kulturskola med dans och konst, eller så går man ännu längre och börjar samarbeta med de konstnärer, dansare, teatrar och studieförbund som finns i Tibro med omnejd. Vad detta skulle kosta är ännu inte klart, och det är en medveten strategi, säger  Per Ekholm som är kultur- och fritidschef i Tibro kommun.
- Vi vill inte fokusera på kronor och ören, utan vill ha en diskussion om vad vi bill när det gäller barn och kultur, säger Per Ekholm.

I maj väntas politikerna fatta beslut om framtidens musikskola i Tibro.