Skaraborg

Skaraborgspolitiker får insyn i Länsstyrelsen

Två politiker och en företagare från Skaraborg har tagit plats i det nya insynsråd som ska följa länsstyrelsens arbete i Västra Götaland.
Politikerna är socialdemokraten Monica Green och moderaten Cecilia Widegren, och företagaren är Kamran Redjamand som driver Lundsbrunns kurort. Insynsråden ersätter länsstyrelsernas styrelser, och kommer i princip att fungera på samma sätt. Första mötet hålls i slutet av februari.