Vara

"För bråttom med avloppsrenovering"

I Vara kommun pågår nu en renovering av många enskilda avloppen som anses vara alldeles för dåliga. Men inte utan protester.
Lars Renström i Vedum har nyligen installerat ett minireningsverk och han tycker att Vara kommun haft för bråttom när de uppmanat kommuninvåarna att åtgärda sina enskilda avlopp.

Lars Renström menar att det kommer komma mycket nya avloppslösningar de närmaste åren, allt eftersom konsumenter och levernatörer upptäcker att det här måste göras.

En väldigt stor del av de cirka 3 500 enskilda avlopp i Vara kommun måste renoveras och för de som måste byta sitt avlopp kostar det 10 000-tals kronor.

- Det är 2-3 miljoner kronor som den levande landsbygden ska hosta upp, så det hade inte varit fel om vi fick lite hjälp, säger Lars Renström.

Tvingande lag
Men fastighetsägarna har ändå en ganska lång tid på sig - mellan två och fyra år. För det handlar om en tvingande lagstiftning.

- Kraven som ställs är att man måste ha en slamavskiljare, vanligtvis en trekammarbrunn, med en efterföljande rening, säger Caroline Johansson som är miljö och hälsoskyddsinspektör i Vara kommun.

Den efterföljande reningen kan vara markbädd, infiltration eller ett minireningsverk.

De dåliga avloppen är inte på något sätt unika i landet, enligt Caroline Johansson:

- I runda slängar 50-60 procent uppfyller inte de krav som ställs.

Renoveringen av avloppen i Vara ska vara klar till 2015.