SKARABORG

Hushåll ännu utan el och telefon

Det är fortfarande strömlöst på en del håll i Skaraborg, efter fredagsdygnets hårda blåst.
När det gäller till exempel Vattenfalls kunder var omkring 800 hushåll i främst sydöstra Skaraborg och Sjuhäradsområdet utan el på lördagskvällen.

Fortfarande fungerar inte den fasta telefonin för 600-700 hushåll i delar av Falköpings och Vara kommuner.