Dyrare för små krögare

Avgifterna för kommunernas livsmedelskontroller har höjts det senaste året.
Och många mindre krögare får i dag betala dubbelt så mycket som tidigare.

Det är nya EU-krav på livsmedelstillsynen som gör att man nu i till exempel Lidköping tar ut samma avgift för en gårdspub som för en vanlig restaurang.

För Håkan Lans som driver en liten gårdspub i Vinninga utanför Lidköping innebär detta en fördyrning.
Han menar att avgifterna är oskäligt höga och har överklagat avgiftshöjningen till Länsrätten.

Håkan Lans tar i snitt två gånger i månaden emot gäster i sin gårdspub, så handlar det om en höjning på flera hundra procent.

- Det tar på kassan för det är ju inte bara detta, det är ju alla andra tillstånd och fasta avgifter som ska betalas. Jag tror att många som bedriver sådan här verksamhet säsongsvis lägger av.

Men åtta timmars tillsyn om året till en kostnad av 5 400 kronor är en kostnadsökning också för de allra flesta pizzerior och smårestaturanger, något som också gjort att kommunens intäkter för tillsynen nu ökar.

Håkan Lans tycker inte att kommunen visar särskilt stort intresse för att avgifterna ska bli rättvisa.
- Jag ser bara till hur mycket tid de lagt ner på min verksamhet de senaste två åren. Då får jag ihop två timmar.