Karlsborg

Nytt bostadsområde försenas minst en månad

Uppdaterad 13:54
Exploateringen av det nya stora villaområdet Äspenäset, Hästboudd, vid Vättern i Karlsborg kommer att försenas minst en månad.
Orsaken är att husföretaget inte kunnat visa upp en skriftlig bankgaranti på de 20 miljoner kronor, som det beräknas kosta att bygga vägar, rondeller och hugga ner skogen inom området. Dessutom är kommunen och företaget ännu inte överens om infrastrukturen i området.

Kommunfullmäktige i Karlsborg kan inte fatta något beslut om exploatering i dag som var målet, utan beslutet skjuts upp minst en månad.

Kommunalrådet Kjell Sjölund säger till SR Skaraborg att företaget ännu inte kunnat visa upp någon bankgaranti, men enligt Tomas Sjölinder på Äspenäset AB är bankgarantin inget problem i sammanhanget. I stället handlar det om att företaget och kommunen ännu inte är överens om bland annat  bredden på vägarna inne i området.

Först när dessa förhandlingar är avslutade blir det aktuellt att presentera en bankgaranti. Äspenäset AB har redan fått positivt besked från tre banker, enligt Tomas Sjölinder.

I tidigare rapportering under måndagen har företaget Anebyhus nämnts, men det företaget har inget med planerna i Karlsborg att göra.