Falköping

Nytt hopp för Netto - kan få bygga på parkering

Livsmedelskedjan Netto vill etablera sig i Falköping, genom ett nybygge bredvid Boulehallen, som företaget var på väg att köpa för en tid sedan.
Efter ett antal turer sa ägarna, Falköpings bouleallians, nej till att sälja. Men nu kan det alltså ändå bli en livsmedelsaffär i det kvarteret, på en yta som i dag används som parkeringsplats.
Frågan ska nu ut på samråd och Lennart Krook som är stadsarkitekt i Falköping räknar med att en ny detaljsplan kan antas under våren.