Falköping

Ledamöter kritiserar fullmäktige

Arbetsklimatet i kommunfullmäktigesalen i Falköping kritiseras i en enkät bland ledamöterna.
Kritiken handlar om att vana talare vägrar svara på frågor från nybörjare och en del ledamöter vågar inte ens gå upp i talarstolen av rädsla för att bli hånade.
Ann Kyrknader, gruppledare för miljöpartiet säger att hon känner igen bilden som enkätsvaren ger och hoppas att fullmäktige kommer ta kritiken på allvar.