Timmerfällning enligt gammal metod

Återuppbyggnaden av brandhärjade Södra Råda gamla kyrka går nu in i nästa fas.
Timmer fälls nu på Hökensås, med uråldriga metoder, för att bli byggmaterial till kyrkan.

Den gamla träkyrkan i Södra Råda i Gullspångs kommun brann ner till grunden natten till den tolfte november 2001.

Året därpå beslutade Riksantikvarieämbetet att kyrkan skulle återuppbyggas.
I dag finns en stengrund lagd och arbetet med att fälla och bearbeta timmer enligt gamla traditioner har påbörjats.

Syftet är att lära sig mer om forntidens arbetsmetoder, som nu i stort sett är utdöda.

Till sin hjälp har Södra Råda-projektet rekryterat timmermannen Roald Renmaelmo från Norge, som besitter unika kunskaper om det gamla sättet att arbeta.
Och de kunskaperna har han skaffat sig genom att se och lära av andra.

- Jag växte upp i Troms fylke där det fanns gubbar som kunde det här, och jag var med dem ute i skogen, berättar han.

Alla steg i återuppbyggnaden hålls så historiskt korrekta som möjligt.
Bara att hitta lämpligt timmer till kyrkan var ett kapitel för sig, berättar projektledaren Gunnar Ros.

- Vi har haft hjälp av folk som synat ut timret, som tidigare synade ut virke till Ostindiefararen Götheborg, säger Gunnar Ros.