SKÖVDE

Skövdeföretag stäms inför Arbetsdomstolen

Fackförbundet Unionen stämmer nu telemarketingföretaget Addici inför Arbetsdomstolen och kräver företaget på över tre miljoner kronor i skadestånd.
Fackförbundet anser att företaget betalat ut för lite sjuklön till ett 90-tal telefonförsäljare i Skövde.

Stämningen gäller sammanlagt omkring 140 fackförbundsmedlemmar som arbetat som telefonförsäljare på Addici, ett 90-tal av dem i Skövde och övriga i Linköping.

Unionen menar att företaget betalat ut för lite sjuklön till medlemmarna ända sedan i maj 2006 och kräver nu dels ersättning för utebliven lön och dels också ett skadestånd på 20 000 kronor per medlem och en halv miljon kronor till fackförbundet.
Sammanlagt handlar det om ett skadeståndskrav på drygt tre miljoner kronor.

Camilla Nagel, ordförande för fackklubben Unionen på företaget, tycker att det är synd att tvisten inte kunde lösas på annat sätt än i rätten.

- Däremot känns det skönt att kunna stötta våra medlemmar, för de betalar ju en fackavgift. Nu kan de känna att de får den hjälp de behöver, säger hon.

På Addici menar man att rätt sjuklön har betalats ut till de anställda.
För informationschef Mats Paulsen kom Unionens krav som en överraskning, berättar han.

- Vi är förvånade för enligt våra arbetsrättsexperter så tolkar vi kollektivavtalet så att vi gör helt rätt vad gäller sjuklönerna. Så här har vi gjort i 15 år, och det har tjänstemannasidan i Unionen varit helt med på, säger Mats Paulsen.

Bakgrunden till tvisten är att företaget ger telefonförsäljarna dels en fast grundlön och dels provision.
Enligt Unionens förbundsjurist Malin Wulkan får medlemmarna för lite i sjuklön eftersom företaget gör sjukavdrag bara på den fasta grundlönen, och inte på den tidigare intjänade provisionen.

Det är inte avdragets storlek som fackförbundet Unionen vänder sig emot, utan storleken på det lönebelopp som sjuklönen baseras på.