Skaraborg

Lediga jobb ska locka hit holländare

Arbetet med att locka holländare att flytta till Skaraborg fortsätter. I helgen ska projektet Inflyttning Skaraborg ännu en gång till emigrantmässan i Utrecht för att locka holländsk personal till lediga tjänster i Skaraborg.

Lars-Uno Olausson i Inflyttning Skaraborg menar att besöken på mässan lönar sig, för redan har man kontakt med ett antal holländska familjer som är intresserade av att flytta till Skaraborg.

- Vi är dessutom säkra på att det finns sådana som redan packat och är på väg, säger han.

Nu hoppas projektet kunna locka fler, genom att ta med sig arbetsgivare som söker personal ner till emigrantmässan - regionen som söker sjukvårdspersonal, företag som söker personal inom träindustrin och djursjukhuset som söker veterinärer.

- Då kan man på plats i Holland diskutera konkreta lediga jobb. Det tror vi kommer öka trycket ytterligare på Skaraborgsmontern, säger Lars-Uno Olausson.