Fortsatt brist på tandläkare i Skaraborg

Tre års väntetid för att få tandläkarvård: Så ser det ut på många håll i Skaraborg. Men utvecklingen går ändå åt rätt håll. Det visar en kartläggning som Radio Skaraborg gjort.
Tandvårdsköerna i Skaraborg har länge varit ett gissel, och många får söka sig till grannkommuner som har kortare kö för att få hjälp. I Skövde till exempel kan man få en tid hos tandläkarn på 3 månader om man har tur. Det här kan jämföras med Lidköping, Mariestad och Skara som har upp till 3 års väntetid. Det visar en kartläggning som Radio Skaraborg gjort. Bristen på tandläkare har vart den främsta orsaken till de långa köerna, och fortfarande är väntetiderna långa. Men nu finns det alltså tecken på att utvecklingen kan vara på väg att vända. För ett par år sedan fanns ett tjugotal tomma tandläkarstolar i Skaraborg. Idag handlar det om ett tiotal tjänster som inte är tillsatta. På folktandvården i Tibro som tidigare haft problem med att tillgodose vårdbehovet har kliniken förstärkts med tre nya heltidsarbetande tandläkare. Något som innebär att tibroborna i framtiden förhoppningsvis kan gå till den egna tandvården när tänderna behöver service. Men undersökningen visar också att hela 8 kommuner fortfarande inte tar emot några nya patienter. Bland annat handlar det om Götene, Töreboda, Skara, Lidköping och Mariestad.