Färre sjuka på Skaraborgs sjukhus

De vårdanställda på Skaraborgs sjukhus är minst sjukskrivna bland vårdpersonalen i Västra Götaland. Förra året minskade sjukskrivningarna till i genomsnitt 25 dagar per anställd.
Personalsekreteraren Jan-Olof Karlsson på Skaraborgs sjukhus säger till Göteborgs-Posten, att sjukhuset satsat hårt på rehabilitera långtidssjukskrivna längre än 300 dagar. I regionen som helhet ökade antalet sjukskrivningsdagar med 1,6 procent förra året.