Nej till vajerräcke på väg 48

Väg 48 mellan Mariestad och Skövde bör inte byggas om med vajerräcke i mitten. Det kom de båda kommunerna överens om när de träffades i går.
Det är Vägverket, som har planer på att bygga om 48:an till en så kallad 2+1-filig väg med vajerräcke i mitten för att undvika frontalkollisioner. Men tjänstemännen från både Skövde och Mariestad är överens om att det är en dålig lösning för att höja trafiksäkerheten. De tycker att vägen är bra som den är, och att Vägverket istället bör satsa på E20.