Många års väntan på tandläkarvård

Trots att antalet tandläkare i Skaraborg har ökat dom två senaste åren är köerna till tandvården fortfarande långa. På Folktandvården i Skara är situationen så allvarlig att patienter inte ens erbjuds en köplats - i stället hänvisas de till andra orter eller till privattandläkare.
- En nyinflyttad, vuxen person kan inte få komma till oss, säger Lars Johansson, klinikchef vid Folktandvården i Skara. Vi har vuxna patienter som redan är inskrivna som har väntat i flera år på att bli kallade till vanlig undersökning. Vid Folktandvården i Skara har man ökat sin bemanning från fem till sju tandläkare men trots detta så kan man inte ta emot nya patienter. Istället så rekommenderar man nya patienter att söka sig till närliggnade orter eller till privata tandläkare. Om man ändå vill gå hos Folktandvården sätts man upp på en så kallad intresselista och där kan man få vänta i många år. -Åtminstone tre, troligen fem, säger Lars Johansson. Och tittar vi bakåt så kan det nog bli tio år också.