Förbön för fred i domkyrkan i Skara

Inför det väntade amerikanska angreppet på Irak utlyser Svenska kyrkan en förbön för freden. Varje vardag klockan 12.05 från och med i dag ska människor kunna gå på förbön i Skara domkyrka. - Det finns ett behov inför Gud att be om hjälp med världens problem, säger domprost Bo Eek i Skara.
Förbönen i Skara domkyrka är tänkt att bli en plats dit människor, dit människor kan komma med sin oro inför de annalkande kriget i Irak. - Vi ska inte se förbönen som ett vapen emot något. Målet med bönen är att få fred i världen, säger Bo Eek.