Migrationsverket i Skövde JO-anmält

En asylsökande kvinna från syd-Europa har anmält en handläggare på Migrationsverket i Skövde till Justitieombudsmannen (JO) för brott mot tystnadsplikten. Handläggaren avslöjade att kvinnan våldtagits i sitt hemland, vilket ledde till skilsmässa.
Kvinnan hade i förtroende berättat, att hon våldtagits i sitt hemland. Händelsen hade hon tidigare hållit hemlig för sin man. När handläggaren avslöjade kvinnans hemlighet ledde det till att mannen begärde skilsmässa och familjen splittrades. Det skriver Skaraborgs Allehanda (SLA) i dag. Kvinnan vill att JO undersöker handläggarens sätt att sköta sitt arbete.