Asfaltsföretag stäms för arbete i Götene

Konkurrensverket stämmer elva anläggningsföretag för olagligt kartellsamarbete när det gäller priserna på asfaltsbeläggningsarbeten. Bland de köpare som skörtats upp finns Karlsborgs och Götene kommuner. De har fått betala överpriser genom det hemliga prissamarbetet.
Största förloraren på kartellsamarbetet är Vägverket. Konkurrensverket kräver de elva företagen på ett samlat skadestånd om 1,6 miljarder kronor.