Nynazister ger inte upp kursgård i Vara

Nynazisten Curt Linusson från Järpås överklagar Vara kommuns förköp av det gamla väveriet utanför Tråvad. Frågan om väveriet får köpas av den nazistiska organisationen Nationalsocialistisk front för att bli kursgård blir nu sannolikt en fråga för regeringen.
Curt Linusson ställde upp i kommunvalet i Lidköping för partiet Skaraborgs Svensksocialister. Han köpte i januari ett före detta väveri utanför villasamhället Tråvad på Varaslätten. Avsikten var att här bygga upp en kursgård för Nationalsocialistisk front. När köpet blev känt gick Vara kommun in och utnyttjade sin förköpsrätt. Kommunen motiverade köpet med att väveriet ska användas till psykiatriverksamhet i framtiden. Men Linusson bestrider nu kommunens förköpsrätt.