"Mänsklig sköld" hemma i Falköping igen

23-årige Niklas Skeppar från Falköping vågade inte resa in som mänsklig sköld i krigets Irak. Samtidigt som bomberna började falla över Irak kom han hem till lugnet i Falköping. - Jag ville inte ta risken att åka in på regimens premisser, säger Niklas Skeppar.
Han reste till Mellanöstern för ett par veckor sedan för att agera mänsklig sköld i kriget mellan Irak och den amerikanska och brittiska armén. Men han åkte aldrig över gränsen från Jordanien. Orsaken var han inte längre skulle få vistas på sjukhus eller skolor. Istället ville regimen placera honom vid en kraftstation, ett oljeraffinaderi eller ett vattenkraftverk - direkta måltavlor för USA:s bomber. - Det har varit oegentligheter kring de här platserna så jag ville inte ta risken att åka in, säger Niklas Skeppar. En av de kraftstationer som några av de mänskliga sköldarna åkt till träffades av USA:s bomber i går. - Det gick bra. Ingen av dem blev skadad så vitt jag vet, säger Niklas Skeppar.