Tranivasion på gång

På söndagsmorgonen fanns det 1.800 tranor vid Naturum Trandansen vid Hornborgasjön enligt den räkning, som då genomfördes. Det innebär en fördubbling av antalet tranor vid sjön under lördagen och ännu fler fåglar är på väg.