Nytt BB-centrum planeras i Skövde

På Kärnsjukhuset i Skövde planeras ett helt nytt centrum, där förlossningen och vården av mamman och det nyfödda barnet samlas på samma ställe. Tanken är också att hela familjen ska kunna vara tillsammans under vårdtiden. Ett liknande koncept finns sedan flera år i Lidköping och nu är det alltså Skövdes tur, anser ansvariga chefen Sonja Kvint.
Det som planeras är ett så kallat perenatalcentrum, där förlossningen, BB och neonatalsjukvården, dvs vården av för tidigt födde eller sjuka barn, samlas. Idag finns förlossningsavdelningen inte ens på samma våning som BB och neonatalen. Genom att samla allt på samma ställe kan personalen samarbeta på ett helt nytt sätt, och dessutom ersätta dagens salar med mindre rum där den nyblivna familjen kan vara tillsammans. Och det är något som föräldrarna själva har önskat, säger Sonja Kvint. Även föräldrar till för tidigt födda barn eller sjuka barn ska kunna bo med sina barn under sjukhustiden. Idag finns det inte platser så att det räcker för de föräldrarna. Ombyggnaden beräknas kosta ungefär 60 miljoner kronor, och Skaraborgs sjukhus har sökt pengar från regionens investeringsmedel. Sonja Kvint hoppas att planerna ska bli verklighet inom några år.