Västtrafik kräver hårdare straff för klotter.

Västtrafik vill få till stånd en lagändring som skärper straffet för den som klottrar.
Västtrafik skriver nu till lagrådet för att försöka få straffet skärpt för den som klottrar. Bara under förra året kostade klottret 25 miljoner kronor att sanera för Västtrafik och nu har man alltså fått nog. Regeringen har velat skärpa straffet men lagrådet har ansett att det inte har varit nödvändigt. Västtrafiks Vd Håkan Bergkvist tycker att lagrådets resonemang är förvånande och skriver i sitt brev att en lagändring visst behövs.