Skaraborg

Skolan hjälper sällan autistiska

För en pojke med autism var skolan en sådan jobbig tid att han till slut stannade hemma. Och många barn med autism har svårt att få den hjälp de behöver i skolan. Orsaken är att skolans personal ofta saknar de kunskaperna som krävs om funktionsnedsättningen. Det visar en undersökning som Riksföreningen Autism har gjort.

Pojkens mamma berättar att hela sonens skolgång varit en kamp:

- Man har försökt att förklara, argumentera, berätta vad autism är. Vi varnade för att endera dagen kommer det något, och då fixar han inte detta längre. Och det gjorde det, säger mannan.

Tills sist kunde sonen inte vara kvar i skolan, och efter två veckors hemundervisning ordnade kommunen en aspergerklass med specialpedagog. Något som föräldrarna efterfrågat under flera år.

Barn med autism att svårt att få rätt stöd från skolan. En undersökning som gjorts i hela landet visar att endast hälften av grundskoleeleverna med autismdiagnos har fått ett åtgärdprogram - något som alla har rätt att få.

Margareta Hildingsdotter, ordförande i föreningen Autism i Skaraborg, vet flera fall där barn med autism inte är i skolan:

- Det finns sådana barn i varje kommun.

Orsaken är bristande kunskaper bland skolans personal, och Margareta Hildingsdotter menar att på landsbygden vill man ofta stoppa in barnen i redan befintiliga lösningar.

- När det inte fungerar så tror jag att man inte alltid anstränger sig ytterligare för att hitta lösningen för att hitta individen.