FALKÖPING

Falköpingsföreningar kräver lokaler

Fyra pensionärsföreningar och två patientföreningar i Falköping tycker inte att de har några bra lokaler att vara i.
De vill därför att kommunen inrättar ett föreningscentrum med lokaler och kansli för föreningarna.

Föreningarna skriver gemensamt till Falköpings kommun att de behöver en modern och handikappanpassad samlingslokal med plats för 250 personer.

Idrottsanläggningen Odenhallen byggs nu om för drygt 50 miljoner kronor, och föreningarna anser att det är ett rättvisekrav att även andra grupper får sina behov tillgodosedda av kommunen.