VARA

Vara sparar in på elevassistenter

Vara kommun fortsätter att spara in på skolan.
Nu har ett dussin elevassistenter varslats om uppsägning,
fem av dem jobbar på Alléskolan i Vara.
Skolelever med särskilda behov riskerar därmed att bli av med assistenter som hjälper dem i vardagen.

På Alléskolan i Vara finns ett stort behov bland elever att få extra stöttning, berättar elevassistenterna på skolan.

- Det behövs vuxna i skolan och vi följer ju elever med diagnoser eller med andra svårigheter, säger Liselott Bäck som är elevassistent.

Men när elevantalet minskar i Vara kommun måste skolorna spara pengar.
Förra veckan beslutade bildningsnämnden att stänga Jungs skola. Nu ska nio tjänster - motsvarande 11 eller 12 elevassistenter - bort från skolorna i kommunen.

På Alléskolan arbetar i dag nio elevassistenter, och fem av dem har nu varslats om uppsägning. Liselott Bäck tror att det blir eleverna som drabbas av besparingarna.

- Det blir väl oro i klassen, man känner att man inte får den hjälp man behöver och då går man kanske ut från klassrummet.

Det finns för många elevassistenter och i framtiden vill kommunen satsa mer på utbildade specialpedagoger.
Men när den satsningen kommer att ske kan Gudrun Lidén, som är kommunens utbildningschef, inte svara på.

Men specialpedagoger kan aldrig ersätta elevassistenterna, säger Anders Persson som är lärare på Alléskolan.
- Assistenterna gör sitt arbete som är väldigt, väldigt viktigt och som pedagogerna inte kan uppfylla. Även om det kommer att anställas specialpedagoger så kommer det att märkas ett oerhört tomrum, tror jag.