Skaraborg

Tingsrätternas framtid avgörs idag

Idag väntas ett definitivt beslut om framtiden för tingsrätterna i Skaraborg.
Den utredning som riksdagen ska ta ställning till föreslår att tingsrätterna i Mariestad, Lidköping och Skövde slås samman till en.

Det är Domstolsverket som länge och väl utrett frågan om tingsrätterna i Skaraborg, och riksdagen ska ta nu ta ställning till utredningen.

Förslaget går ut på att samordna de tre tingsrätterna i Lidköping, Mariestad och Skövde, och att verksamheten flyttas till Skövde.

Bland annat från tingsrätten i Mariestad har hörts oro för att sammanslagningen ska betyda neddragningar. Och kommunerna i närheten av tingsrätterna i Mariestad och Lidköping önskar alla att den nya tingsrätten ska hamna där.

Men regeringen anser - liksom de flesta remissinstanser - att den framtida jättetingsrätten ska ligga i Skövde. Deras bedömning är att en sammanslagen domstol skulle få en bättre kapacitet än de tre små som finns idag.

Enligt förslaget ska sammanslagningen genomföras senast 2010.

Idag klockan fyra avgörs frågan i riksdagen.